Anifeiliaid anwes

OLEW HAARLEM, CYFLENWAD SULFUR UCHEL BIO-AR GAEL

Beth yw manteision gorau Olew Haarlem i anifeiliaid bach?

Anifeiliaid anwesMae SULFUR mewn anifeiliaid domestig hyd yn oed yn bwysicach nag i bobl!
Mae'n hanfodol, i beidio â dweud rheidrwydd i'ch anifeiliaid, beidio byth â bod yn ddiffygiol yn un o 7 elfen sylfaenol eich organeb fel Sylffwr. Heb fod eisiau tywyllu'r llun, mae ein cŵn a chathod (anifeiliaid anwes) hyd yn oed yn fwy diffygiol nag ydyn ni…

O dan sylw, roedd yr amgylchedd yn llygru fwy a mwy, a'u bwyd yn fwy a mwy tlawd.

Pam eu hamgylchedd? Oherwydd eu bod hyd yn oed yn cael mwy o effaith na chi ar y pwynt anadlol, yn enwedig yn y dref, oherwydd ar yr un lefel â nwyon gwacáu er enghraifft. Maent yn rhydio trwy'r dŵr glaw sy'n draenio'r holl lygryddion ar lawr gwlad. Yng nghefn gwlad, fel arfer yn cael llai o effaith, agosrwydd caeau a phlaladdwyr sy'n dal mewn grym a fydd yn eu gwenwyno'n raddol.

Pam eu bwyd? Heb fynd i eithaf y cibble cost isel yn seiliedig ar blawd a chynhwysion cemegol, nad oes ganddynt unrhyw ansawdd heblaw am eu marchnata cysylltiedig, nid yw'r rhain wedi cynnwys elfennau sylffwr ers amser maith. Hyd yn oed i'r rhai sy'n ffafrio diet naturiol, sy'n beth gwych, nid yw'r elfennau sylffwr bellach yn bresennol yn y cynhwysion a ddefnyddir. Yr ychydig fwydydd prin sy'n cynnwys sylffwr nad ydyn nhw'n cael eu hargymell ar gyfer eich anifeiliaid (anifeiliaid anwes), (nionyn, garlleg - gwenwynig mewn dosau mawr -, sialóts, ​​sifys - gwenwynig -, bresych, maip, radis).

Buddion Rhif 1 Olew Haarlem i anifeiliaid anwes

  • DATOXIFICATION
  • ERTHYGL
  • ATEBOL
  • RHEOLI PEST
  • CROEN
  • CERDDORIAETH
  • GWRTHOXIDANT.